Algemene voorwaarden & bepalingen

Voor de Halve Marathon van Roosendaal zijn een aantal spelregels en voorwaarden van kracht – zij staan hieronder vermeld.

Deelnemers verklaren zich door hun inschrijving akkoord met en onderwerpen zich aan deze voorwaarden en bepalingen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden en bepalingen niet voorzien, beslist de organisatie.

De organisatie van dit evenement geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van arsv Thor, Postbus 1141, 4700 BC Roosendaal. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel West Brabant te Breda nr: V-281928.

Iedere deelnemer neemt deel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eigen gezondheid. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

De organisatie streeft naar een zo goed mogelijk verloop van het evenement, w.o. beveiliging en verzorging. Onderweg zijn diverse Eerste Hulp posten. Direct na de finish is uitgebreide medische verzorging.

Aanwijzingen van politie en ordecommissarissen dienen stipt te worden opgevolgd.

Vervolg van de voorwaarden onder de afbeelding.

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid m.b.t. zoekraken van kleding, schoeisel, etc.

De organisatie neemt gegevens van deelnemers op in een bestand en gebruikt deze gegevens alleen voor de organisatie van het evenement.

Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun naam e/o beeltenis in druk, op film of foto zonder hiervoor vergoeding te vragen.

Alle deelnemers zijn verplicht de aan hen uitgereikte startnummers  met chip ongevouwen en goed zichtbaar te dragen (borstzijde).

De minimum leeftijd voor deelname aan de halve marathon is 18 jaar , aan de 10 km is 14 jaar en aan de 4EM 12 jaar (dit volgt het  leeftijdsadvies van de Atletiekunie).

Voor alle afstanden gelden maximale aankomsttijden. Voor de halve marathon zijn tevens doorkomstlimieten gesteld. Meer informatie hierover is te vinden onder de tab “Limiettijden”

Begeleiding per fiets, motor, bromfiets etc. is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om tijdens deelname op naastgelegen fietspaden, grasvelden en trottoirs te lopen.

De wegenverkeerswet etc. blijven van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Tijdens de wedstrijd is het parcours afgesloten voor overig verkeer.

Organisatie en wedstrijdleiding behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in route, aanvangstijdstip, en afstanden wegens calamiteiten of extreme weersomstandigheden.

Conform de richtlijnen van de Atletiekunie kan tevens sprake zijn van afgelasting wegens calamiteiten of extreme weersomstandigheden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.