Algemene voorwaarden & bepalingen

Deelnemen

a.r.s.v. THOR is verantwoordelijk voor de organisatie van de Halve Marathon Roosendaal. Door zich in te schrijven voor de Halve Marathon van Roosendaal verklaren de deelnemers zich akkoord met geldende voorwaarden en bepalingen.

In die gevallen waarin deze voorwaarden en bepalingen niet voorzien, heeft de organisatie de eindbeslissing. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de eigen gezondheid, eventuele risico’s en bijbehorende verantwoordelijkheden.

De organisatie aanvaardt hierin geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet voor het zoek raken van kleding,schoeisel etc. Verder verplicht iedere deelnemer zich het uitgereikte startnummer met chip (niet gevouwen) goed zichtbaar op te borstzijde te bevestigen c.q. te dragen.

Minimum leeftijden volgens advies Atletiekunie

Halve Marathon – 18 jaar

10km – 14 jaar

4 Engelse mijlen – 12 jaar

Voor alle afstanden – ook de 21,1km – gelden maximale aankomsttijden

Pagina Limietijden

Veiligheid

De organisatie streeft er naar het evenement zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen. Zij voorziet in beveiliging en verzorging door de aanwezigheid van diverse Eerste Hulp posten en na de finish uitgebreide medische verzorging aan te bieden.

Aanwijzingen van politie en ordecommissarissen dienen direct en stipt te worden opgevolgd. Begeleiding per fiets, e-bike, motor, bromfiets etc. is verboden. Ook is het niet toegestaan voor deelnemers om op naastgelegen fietspaden, grasvelden en trottoirs te lopen.

Hoewel tijdens de wedstrijd(en) het parcours afgesloten is voor overig verkeer blijft de wegenverkeerswet van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Organisatie

In geval van calamiteiten en/of extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie en wedstrijdleiding zicht het recht voor wijzigingen aan te brengen in route, aanvangstijdstip en afstanden en zelfs afgelasting. Dit conform de richtlijnen van de Atletiekunie. In geval van afgelasting vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

Privacy

De gegevens van alle deelnemers komen in een bestand en worden alleen gebruikt voor de organisatie van het evenement. Door inschrijving gaan deelnemers ook akkoord met het eventueel gebruik van hun naam en/of beeltenis in door de organisatie gebruikte communicatiekanalen/middelen.
Hier staat geen vergoeding tegenover.