Prijzen 2018

Alle (geld)prijzen worden alleen op de dag zelf persoonlijk op het podium overhandigd.

Er worden géén prijzen nagestuurd.