Het goede doel van dit jaar

Stichting Paul

Stichting Paul is een Roosendaals initiatief, dat zich ten doel heeft gesteld om alle kinderen in de gemeente Roosendaal te kunnen laten sporten. Sport is juist zo belangrijk voor kinderen om samen met leeftijdgenootjes plezier te hebben op een gezonde manier.

Sporten voor kinderen

Er is gebleken dat in steeds meer gezinnen de ouders de contributie van de sportvereniging niet meer kunnen betalen en/of zij kunnen de kosten van de aanschaf van sportkleding en materiaal niet langer dragen.

Samenwerking

Waar mogelijk werkt Stichting Paul samen met THOR, de gemeente Roosendaal, het Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld. Met name het Jeugdsportfonds sluit voor wat betreft de doelstelling volledig aan op de doelstelling van Stichting Paul.