Halve Marathon Roosendaal

Algemene voorwaarden & bepalingen

Deelnemen

a.r.s.v. THOR is verantwoordelijk voor de organisatie van de Halve Marathon Roosendaal. Door zich in te schrijven voor de Halve Marathon van Roosendaal verklaren de deelnemers zich akkoord met geldende voorwaarden en bepalingen.

In die gevallen waarin deze voorwaarden en bepalingen niet voorzien, heeft de organisatie de eindbeslissing. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de eigen gezondheid, eventuele risico’s en bijbehorende verantwoordelijkheden.

De organisatie aanvaardt hierin geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet voor het zoek raken van kleding,schoeisel etc. Verder verplicht iedere deelnemer zich het uitgereikte startnummer met chip (niet gevouwen) goed zichtbaar op te borstzijde te bevestigen c.q. te dragen.

Minimum leeftijden volgens advies Atletiekunie

 • Halve Marathon – 18 jaar
 • 10 kilometer – 14 jaar
 • 5 kilometer – 12 jaar
 • Voor alle afstanden – ook de 21,1km – gelden maximale aankomsttijden

Limiettijden

De organisatie hanteert maximale doorkomst- en aankomsttijden. Dit om uw veiligheid te kunnen waarborgen alsook vanwege de gemeentelijke verplichting het parcours tijdig vrij te geven voor overig verkeer. De doorkomstlimieten op de Halve Marathon (21,1km) worden gehanteerd als preventieve beheersmaatregel om blessures en/of ongevallen bij onder meer extreem weer te voorkomen. Voor de Halve Marathon rekent de organisatie met een startvertraging van 3 minuten en een gemiddeld tempo van 7 min/km.

De limieten van toepassing

 • 5  KM (5000 meter):
  Deelnemers moeten de finish passeren binnen 50 minuten na het startschot.
 • 10 KM (10000 meter):
  Deelnemers moeten de finish passeren binnen 2 uur en 30 minuten na het startschot.
   
 • Halve Marathon (21097 meter):
  (De organisatie rekent met een startvertraging van 3 minuten en een gemiddeld tempo van 7 min/km).
 • Finish: passeren maximaal 2 u 30 minuten na het startschot.
 • 7,5 km punt: doorkomst op maximaal 56 minuten na het startschot.
 • 15 km punt: doorkomst op maximaal 1 u 48 minuten na het startschot.

Procedure welke toegepast wordt

op het 7,5 km punt wordt gewaarschuwd in geval van passeren buiten de limiettijd.
op het 15 km punt wordt de deelnemer bij overschrijding van de limiettijd uit de wedstrijd gehaald en met beschikbaar gesteld vervoer naar de finish gebracht.

Bij extreem warm weer is de regel dat op het 7,5 km punt de limiettijd als bindend wordt gehanteerd. Na de limiettijd wordt er een keerpunt ingericht op dit punt. De deelnemer heeft de keuze om hier te keren en 15 km te lopen. De netto prestatie wordt overigens wel opgenomen in de uitslagen bij de 21,1km. In geval de deelnemer er zelf voor kiest de wedstrijd te staken, zorgt de organisatie voor vervoer naar de finish.

Veiligheid

De organisatie streeft er naar het evenement zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen. Zij voorziet in beveiliging en verzorging door de aanwezigheid van diverse Eerste Hulp posten en na de finish uitgebreide medische verzorging aan te bieden.

Aanwijzingen van politie en ordecommissarissen dienen direct en stipt te worden opgevolgd. Begeleiding per fiets, e-bike, motor, bromfiets etc. is verboden. Ook is het niet toegestaan voor deelnemers om op naastgelegen fietspaden, grasvelden en trottoirs te lopen.

Hoewel tijdens de wedstrijd(en) het parcours afgesloten is voor overig verkeer blijft de wegenverkeerswet van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Organisatie en eventuele aanpassingen

In geval van calamiteiten en/of extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie en wedstrijdleiding zicht het recht voor wijzigingen aan te brengen in route, aanvangstijdstip en afstanden en zelfs afgelasting. Dit conform de richtlijnen van de Atletiekunie. In geval van afgelasting of aanpassingen vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgeld.